Eng Рус

Публічна інформація

1. Інформація про повне найменування, ідентифікаційний код місцезнаходження фінансової установи:

Повне найменування:

 • Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія" ВАН КЛIК"
 • Private joint stock company "Insurance company" ONE CLICK"
 • Частное акционерное общество "Страховая компания" ВАН КЛИК"

Скорочене найменування:

 • ПрАТ "СК" ВАН КЛИК "
 • PrJSC "IC" ONE CLICK "
 • ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ВАН КЛИК "

Ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ 13934129

Місцезнаходження:
36000, Полтавська обл., М Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47

2. Перелік фінансових послуг фінансовою установою:
ПрАТ «ВАН КЛИК» здійснює страхову діяльність у формі добровільного і обов'язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «ВАН КЛИК» ліцензій на здійснення добровільних та обов'язкових видів страхування.

3. Стуктура власності. Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників.

4. Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу фінансової установи:


з/п
Прізвище, ім'я, по батькові особиЗаймана посада
123
1Пиж Надія МихайлівнаГенеральний директор
3Явтушенко Юрій ОлексійовичГолова Наглядової ради

5. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі.

6. Річна фінансова звітність.

7. Перелік агентів СК "One Click".

8. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації - 02.03.1995
 • Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 15.09.2004, № 1588120 0000 000313

9. Інформація про включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 336 дата видачі 21.08.2004

10. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Ящик для прийому документів в паперовому вигляді встановлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б
Телефон: 0800505240
E-mail: nbu@bank.gov.ua

11. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон: (044) -279-12-70

12. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Всі суперечки, що виникають з договору страхування між ЗАТ «СК «Ванк Клік» і Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Клієнт має право на звернення:
1) до ПрАТ «СК «Ван Клік»:

 • письмово, шляхом направлення звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Ван Клік»: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, д. 47
 • в електронній формі за адресою: info@oneclick.co.ua
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв'язку за телефоном: 044 377 7206)

2) в Національний банк України за реквізитами зазначеним вище.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути представлені в письмовому (електронному) вигляді, здійснюється в порядку і строки, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «ВАН КЛИК» — Явтушенко Юрій Олексійович, Україна, 13.06.1967 р.н.
* У даній структурі вказаний реальний кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК« ВАН КЛИК »відповідно до актуальних даних ЄДРПОУ.
Трастові декларації, договори довірчого управління, афідевіти т.п. з іншими фізичними та юридичними особами не укладалися.

13. Кодекс корпоративного управління.