Ru UKR
Save up to 40% on insurance with OneClick!
Save up to 40% on insurance with OneClick!
Save up to 40% on insurance with OneClick!
Save up to 40% on insurance with OneClick!

General meeting of shareholders

Annual General meeting of shareholders

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "Ван Клік" (дата оприлюднення 23.09.2022) Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Ван Клік" (дата оприлюднення 23.09.2022) Бюлетень для кумулятивного голосування (дата опублікування 09.09.2022) Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (дата опублікування 05.09.2022) Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (дата оприлюднення 30.08.2022) (підпис) Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) (дата оприлюднення 15.08.2022) Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (дата оприлюднення 30.08.2022) Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата оприлюднення 15.08.2022) Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата оприлюднення 15.08.2022) (підпис) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «СК «ВАН КЛІК» станом на 10.08.2022 (дата оприлюднення 15.08.2022)
0731709810