Eng Укр

Лицензии

Обязательное страхование

от 15.03.2016 № 555 | Страховая деятельность в форме обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов от 15.03.2016 № 555 | Страховая деятельность в форме обязательного страхования гражданской ответственности граждан Украины, которые имеют в собственности или другом законном владении оружие, за вред, который может быть причинен третьей стороне или её имуществу вследствие владения, хранения или использования этого оружия от 15.03.2016 № 555 | Страховая деятельность в форме обязательного личного страхования работников ведомственной (кроме тех, которые работают в учреждениях и организациях, которые финансируются из Государственного бюджета Украины) и сельской пожарной охраны и членов команды добровольных пожарных дружин (команд) від 23.12.2010 №569197 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру от 15.03.2016 № 555 | Страховая деятельность в форме обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте від 23.12.2010 № 569206 | Страхова діяльність у формі обов'язково авіаційного страхування цивільної авіації від 17.03.2011 № 569642 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 15.08.2011 № 584886 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Добровольное страхование

від 23.12.2010 № 569187 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] від 23.12.2010 № 569200 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) від 23.12.2010 № 569188 | Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) від 23.12.2010 № 569190 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків від 23.12.2010 № 569189 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 23.12.2010 № 569191 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби від 23.12.2010 № 569192 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту від 23.12.2010 № 569196 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат від 23.12.2010 № 569202 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за межі не погашення кредиту) від 23.12.2010 № 569198 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків від 23.12.2010 № 569201 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних лих від 23.12.2010 № 569199 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 23.12.2010 № 569203 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажно-багажу))